Marma Polskie Folie - producent folii ogrodniczych, budowlanych i opakowaniowych

Oferta
Produkty dla ogrodnictwa i rolnictwa
Produkty dla budownictwa
Folie i opakowania przemysłowe
Folie Przemysłowe
Opakowania Przemysłowe
Kontenery BIG-BAG
Kontenery 4 - punktowe
Kontenery 1- i 2 - punktowe
Worki polipropylenowe tkane
Worki pocztowe i bankowe
Tkaniny techniczne i włókniny spounbound
Siatki poliolefinowe i polietylenowe
Do pobrania
Folie i opakowania przemysłowe Opakowania Przemysłowe Kontenery BIG-BAG Kontenery 1- i 2 - punktowe

logo_lenko_k_prz.gif (1.46 Kb)Jedno lub dwu punktowe opakowania, w których zawiesia formowane s± z tej samej tkaniny co korpus worka. Kontenery wykonane z tkanin okr±głotkanych (rękawa) wył±cznie niepowlekanych, o obwodzie od 320- 420 cm (standard 360 cm), posiadaj±cych doszywane dno kwadratowe, wysoko¶ć ustalana jest zgodnie z wymaganiami klientów. Big bagi tego typu charakteryzuj± się lepsz± konkurencyjno¶ci± cenow± w relacji do kontenerów szytych z tkanin płaskich, co pozwala na ich szczególne wykorzystanie jako opakowań jednokrotnego użytku. Worki tego typu mog± być dodatkowo wyposażone we wkładkę PE zapewniaj±c± całkowit± ochronę pakowanego produktu przed zawilgoceniem; wykonywane w różnych wariantach konstrukcyjnych (warianty konstrukcyjne wlotu i dna)

bigbag_c01.jpg (9.59 Kb) bigbag_c02.jpg (10.33 Kb)


Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2018
MARMA Polskie Folie . 02-676 Warszawa . ul. Postępu 15 C
e-mail: biuro@marma.com.pl . tel. +48 17 850-66-00
Biuro Obsługi Klienta: +48 16 642 38 26