Marma Polskie Folie - producent folii ogrodniczych, budowlanych i opakowaniowych

Oferta
Produkty dla ogrodnictwa i rolnictwa
Produkty dla budownictwa
Folie i opakowania przemysłowe
Tkaniny techniczne i włókniny spounbound
Włókniny spunbond
Tkaniny do budowy ekranów akustycznych
Tkaniny Techniczne
Tkaniny drejerowe
Tkaniny polipropylenowe powlekane
Tkaniny polipropylenowe płaskie i okr±głe
Siatki poliolefinowe i polietylenowe
Do pobrania
Tkaniny techniczne i włókniny spounbound Tkaniny Techniczne

Tkaniny polipropylenowe ze względu na nasze możliwo¶ci dostosowania gramatury, szeroko¶ci, koloru oferowane s± w szerokim zakresie asortymentowym. Wytwarzamy zarówno tkaniny powlekane jak i bez powleczenia.

Produkty te maj± szerokie spektrum zastosowania m.in. w meblarstwie, konfekcji (do szycia worków, toreb, pojemników, BIG-BAGÓW), budownictwie czy górnictwie.

Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2018
MARMA Polskie Folie . 02-676 Warszawa . ul. Postępu 15 C
e-mail: biuro@marma.com.pl . tel. +48 17 850-66-00
Biuro Obsługi Klienta: +48 16 642 38 26