Marma Polskie Folie - producent folii ogrodniczych, budowlanych i opakowaniowych

Oferta
Produkty dla ogrodnictwa i rolnictwa
Produkty dla budownictwa
Folie i opakowania przemysłowe
Tkaniny techniczne i włókniny spounbound
Siatki poliolefinowe i polietylenowe
Siatki poliolefinowe
Zastosowanie siatki ogrodzeniowej B4
Siatki polietylenowe do budowy ekranów akustycznych
Siatka anty-gradowa i przeciw ptakom
Do pobrania
Siatki poliolefinowe i polietylenowe

Siatki poliolefinowe s± trwałe, lekkie, nie koroduj±ce, doskonale sprawdzaj± się jako ogrodzenia,zabezpieczenie drzew i krzewów, wzmocnienie gruntów, skarp i nasypów.
Sposób ich zastosowania jest niemal nieograniczony i zależy od specyficznych potrzeb użytkownika.

 

 

 

 


Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2018
MARMA Polskie Folie . 02-676 Warszawa . ul. Postępu 15 C
e-mail: biuro@marma.com.pl . tel. +48 17 850-66-00
Biuro Obsługi Klienta: +48 16 642 38 26