Marma Polskie Folie - producent folii ogrodniczych, budowlanych i opakowaniowych

Oferta
Produkty dla ogrodnictwa i rolnictwa
Produkty dla budownictwa
Folie i opakowania przemysłowe
Folie Przemysłowe
Opakowania Przemysłowe
Tkaniny techniczne i włókniny spounbound
Siatki poliolefinowe i polietylenowe
Do pobrania
Do pobrania
Foldery ofertowe

Folder dla budownictwa (13 MB)
Folder dla rolnictwa i ogrodnictwa (15 MB)
Instrukcje dotycz±ce wysokoparoprzepuszczalnych membran (MWK), wiatroizolacji i paroizolacji można znaleĽć na stronie www.dachowa.com.plInstrukcja IZOL bud jako warstwa osłonowa
Instrukcja IZOL bud jako warstwa paroszczelna
Instrukcja IZOL bud jako warstwa po¶lizgowa
Instrukcja IZOL bud jako warstwa p-wilgociowa
Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2018
MARMA Polskie Folie . 02-676 Warszawa . ul. Postępu 15 C
e-mail: biuro@marma.com.pl . tel. +48 17 850-66-00
Biuro Obsługi Klienta: +48 16 642 38 26