Marma Polskie Folie - producent folii ogrodniczych, budowlanych i opakowaniowych

Oferta
Produkty dla ogrodnictwa i rolnictwa
Produkty dla budownictwa
Folia antyradonowa RADON BLOCKER
Membrany Wstępnego Krycia (MWK) EKRANY DACHOWE
Membrany Wstępnego Krycia (MWK) DACHOWA
Folie paroprzepuszczalne (FWK)
Folie paroizolacyjne
Wiatroizolacja
Akcesoria dachowe
IZOFLEX - folie wytłaczane
Izol Bud
Folie malarskie
Taśma do sklejania folii budowlanej
Folia antykondensacyjna
Geotkaniny
Siatki na rusztowania
Osłona na rusztowania
Deklaracje właściwości użytkowych
Film - układanie membran
Folie i opakowania przemysłowe
Tkaniny techniczne i włókniny spounbound
Siatki poliolefinowe i polietylenowe
Do pobrania
Produkty dla budownictwa Deklaracje właściwości użytkowych

Membrany Dachowe

2018


2016
Membrana wysokoparoprzepuszczalna 90
Vapour-permeable membrane 90
Vapour Regulator 110
Vapour Regulator 110 English
Membrana wysokoparoprzepuszczalna 115
Vapour-permeable membrane 115
Membrana wysokoparoprzepuszczalna 120
Vapour-permeable membrane 120
Membrana wysokoparoprzepuszczalna 135
Vapour-permeable membrane 135
Membrana wysokoparoprzepuszczalna 150
Vapour-permeable membrane 150
Membrana wysokoparoprzepuszczalna 155
Vapour-permeable membrane 155
Membrana wysokoparoprzepuszczalna 165
Vapour-permeable membrane 165
Membrana wysokoparoprzepuszczalna 185
Vapour-permeable membrane 185
Membrana wysokoparoprzepuszczalna 215
Vapour-permeable membrane 215
Membrana wysokoparoprzepuszczalna 265
Vapour-permeable membrane 265
 

____________________________

Deklaracje właściwości użytkowych

2018
IZOL-BUD 0,15; 0,20; 0,30
PAROIZOLACJA 0,15; 0,20

2015
IZOL-BUD 0,15; 0,20; 0,30
PAROIZOLACJA 0,15; 0,20
 

Wszystkie deklaracje zgodności dostępne są na stronie www.dachowa.com.pl w dziale  DO POBRANIA


Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2018
MARMA Polskie Folie . 02-676 Warszawa . ul. Postępu 15 C
e-mail: biuro@marma.com.pl . tel. +48 17 850-66-00
Biuro Obsługi Klienta: +48 16 642 38 26