Marma Polskie Folie - producent folii ogrodniczych, budowlanych i opakowaniowych

Oferta
Produkty dla ogrodnictwa i rolnictwa
Produkty dla budownictwa
Folia antyradonowa RADON BLOCKER
Membrany Wstępnego Krycia (MWK) EKRANY DACHOWE
Membrany Wstępnego Krycia (MWK) DACHOWA
Folie paroprzepuszczalne (FWK)
Folie paroizolacyjne
Wiatroizolacja
Akcesoria dachowe
IZOFLEX - folie wytłaczane
IZOFLEX - zastosowanie
Parametry techniczne
Instrukcja montażu
Akcesoria
GEOMEMBRANY
Izol Bud
Folie malarskie
Taśma do sklejania folii budowlanej
Folia antykondensacyjna
Geotkaniny
Siatki na rusztowania
Osłona na rusztowania
Deklaracje właściwości użytkowych
Film - układanie membran
Folie i opakowania przemysłowe
Tkaniny techniczne i włókniny spounbound
Siatki poliolefinowe i polietylenowe
Do pobrania
Produkty dla budownictwa IZOFLEX - folie wytłaczane Parametry techniczne

logo_lenko_k_prz.gif (1.46 Kb)PARAMETR

Jednostka

IZOFLEX 400

Określone
według normy

Gramatura

g/m2

400

PN-EN 1849-2:2004

Długość

m

20

PN-EN 1848-2:2003

Szerokość

m

3; 2,5; 2,0; 1,5; 1,0; 0,5

PN-EN 1848-2:2003

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
- w poprzek

 

N

 

≥ 135
≥ 135

 

PN-EN 12310-1:2001

Maksymalna siła rozciągająca
- wzdłuż
- w poprzek

 

N/50mm

 

≥ 160
≥ 160

 

PN-EN 12311-2:2002

Wodoszczelność

-

wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa

PN-EN 1928:2002

Trwałość wodoszczelności po działaniu chemikaliów

-

wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa

PN-EN 1847:2002
PN-EN 1928:2002

Trwałość wodoszczelności po starzeniu sztucznym

-

wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa

PN-EN 1296:2002
PN-EN 1928:2002

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż
- w poprzek

 

%

 

≥ 15
≥ 12

 

PN-EN 12311-2:2002

Odkształcenie pod obciążeniem 20 kN/m2

 

%

 

≤ 25

 

PN-EN 13967:2005(U)

Reakcja na ogień

-

klasa F

PN-EN 13501-1:2004

 

izoflex2.jpg (26.94 Kb)

PARAMETR

Jednostka

IZOFLEX 500

Określone
według normy

Gramatura

g/m2

500

PN-EN 1849-2:2004

Długość

m

20

PN-EN 1848-2:2003

Szerokość

m

3;  2,5;  2,0; 1,5; 1,0;  0,5

PN-EN 1848-2:2003

Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem
- wzdłuż
- w poprzek

 

N

 

≥ 220
≥ 220

 

PN-EN 12310-1:2001

Maksymalna siła rozciągająca
- wzdłuż
- w poprzek

 

N/50mm

 

≥ 180
≥ 180

 

PN-EN 12311-2:2002

Wodoszczelność

-

wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa

PN-EN 1928:2002

Trwałość wodoszczelności po działaniu chemikaliów

-

wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa

PN-EN 1847:2002
PN-EN 1928:2002

Trwałość wodoszczelności po starzeniu sztucznym

-

wodoszczelna przy ciśnieniu 2 kPa

PN-EN 1296:2002
PN-EN 1928:2002

Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
- wzdłuż
- w poprzek

 

%

 

≥ 15
≥ 12

 

PN-EN 12311-2:2002

Odkształcenie pod obciążeniem 20 kN/m2

 

%

 

≤ 10

 

PN-EN 13967:2005(U)

Reakcja na ogień

-

klasa F

PN-EN 13501-1:2004


Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2018
MARMA Polskie Folie . 02-676 Warszawa . ul. Postępu 15 C
e-mail: biuro@marma.com.pl . tel. +48 17 850-66-00
Biuro Obsługi Klienta: +48 16 642 38 26