Marma Polskie Folie - producent folii ogrodniczych, budowlanych i opakowaniowych

Oferta
Produkty dla ogrodnictwa i rolnictwa
Produkty dla budownictwa
Folia antyradonowa RADON BLOCKER
Membrany Wstępnego Krycia (MWK) EKRANY DACHOWE
Membrany Wstępnego Krycia (MWK) DACHOWA
Folie paroprzepuszczalne (FWK)
Folie paroizolacyjne
Wiatroizolacja
Akcesoria dachowe
IZOFLEX - folie wytłaczane
IZOFLEX - zastosowanie
Parametry techniczne
Instrukcja montażu
Akcesoria
GEOMEMBRANY
Izol Bud
Folie malarskie
Taśma do sklejania folii budowlanej
Folia antykondensacyjna
Geotkaniny
Siatki na rusztowania
Osłona na rusztowania
Deklaracje właściwości użytkowych
Film - układanie membran
Folie i opakowania przemysłowe
Tkaniny techniczne i włókniny spounbound
Siatki poliolefinowe i polietylenowe
Do pobrania
Produkty dla budownictwa IZOFLEX - folie wytłaczane

Kliknij zdjęcie aby powiększyć

logo_lenko_k_prz.gif (1.46 Kb)

 

 

Folia IZOFLEX należy do grupy materiałów hydroizolacyjnych nazywanych foliami wytłaczanymi, kubełkowymi stosowanymi do osłony fundamentów, posadzek, stropów, ścian  i tarasów. Wszystkie odmiany folii IZOFLEX wykonane są z twardego polietylenu (HDPE) charakteryzującego się dużą odpornością na wszystkie substancje występujące w glebie. Kształt kubełków jest tak dobrany aby naciski ziemi nie powodowały zgniecenia folii. Otwarte od strony nasypu kubełki wypełniają się ziemią  i dzięki temu rozkład nawet największych sił działających na folię jest dla niej korzystny. 

Jednak aby prawidłowo zastosować ten znany już materiał warto wiedzieć, że : wybór rodzaju hydro-izolacji oraz sposobu jej zastosowania zale­żą od rodzaju gruntów występujących w podłożu oraz poziomu wody gruntowej. W związku z tym możemy podzielić hydro-izolacje na dwie zasadnicze grupy :

  1.  izolacje przeciwwilgociowe (lekkie) chronią­ce podziemne części budynków przed działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego ;
  2. izolacje przeciwwodne (średnie i ciężkie) chro­niące podziemne elementy budynków przed wodą wywierającą ciśnienie hydrostatycz­ne.

Hydro-izolacje przeciwwilgociowe (lekkie) można stosować jedynie w budowlach, których fundamenty usytuowane są powyżej poziomu wód gruntowych a przeciwwodne (średnie i ciężkie) w budynkach posadowionych poniżej zwierciadła wód gruntowych.
Jednak w wielu wypadkach, mimo występowania wód gruntowych poniżej fundamentów, stosuje się zabezpieczenia przeciwwodne z powodu zwykłej zapobiegliwości, ponieważ woda potrafi zaskoczyć i spowodować duże straty. Przykładem mogą być wody opadowe pochodzące z opadów atmosferycznych a przesączające się w gruncie.  W zależności od wielkości i zmiennej częstotliwości występowania opady atmosferyczne mogą powodować stałe lub chwilowe zagrożenia dla fundamentów. 

W dużej mierze stopień tych zagrożeń zależy od rodzaju gruntu, na którym jest lub ma być posadowiony budynek. Ściany piwnic w gruntach prze­puszczalnych, takich jak piaski i żwiry, wystarczy zabez­pieczyć izolacją przeciwwilgociową w postaci folii kubełkowych nazywanych również fundamentowymi lub geomembranami.  Bardzo dobre rezultaty daje położenie dwóch folii w odpowiedniej kolejności : na początku hydroizolacyjna folia polietylenowe (PE) o grubości 0,3 mm a na nią IZOFLEX. Możliwości łączenia współdziałających materiałów jest dużo więcej i w izolacjach przeciwwodnych (ciężkich) stosuje się układy warstw z papą na początku a później folią PE w funkcji poślizgowej i na końcu z folią kubełkową osłaniającą i drenującą cały układ materiałów.

Folie kubełkowe nazywa się foliami drenażowo-wentylującymi i stosuje się w wersjach wielowarstwowych np. z matami przesączającymi lub z  innymi materiałami wyspecjalizowanymi np. do tarasów zielonych. Można ich również używać do osuszania ścian piwnic od wewnątrz lub jako warstwa wentylująco-izolacyjna na tarasach. Są tak używane już od wielu lat. A warto wiedzieć, że tarasy klasyfikuje się również jako dachy i to te najtrudniejsze. Znane są również zastosowania tych wyrobów na ścianach oporowych i nasypach w budownictwie ziemnym i drogowym.


ZALETY:

  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna zapobiegająca uszkodzeniom wynikającym z ruchów terenu, zasypywania wykopów lub osiadania budynku.
  • Łatwy i szybki montaż możliwy w każdych warunkach atmosferycznych.
  • Odporność na kwasy znajdujące się w glebie, kwasy nieorganiczne, wodę.
  • Szybkie i skuteczne odprowadzenie wody do systemu drenażowego.
  • Zapewnia optymalną przestrzeń wentylacyjną.
  • Zwiększa izolacje termiczna ścian i fundamentów.

Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2018
MARMA Polskie Folie . 02-676 Warszawa . ul. Postępu 15 C
e-mail: biuro@marma.com.pl . tel. +48 17 850-66-00
Biuro Obsługi Klienta: +48 16 642 38 26