Marma Polskie Folie - producent folii ogrodniczych, budowlanych i opakowaniowych

Oferta
Produkty dla ogrodnictwa i rolnictwa
Produkty dla budownictwa
Folia antyradonowa RADON BLOCKER
Membrany Wstępnego Krycia (MWK) EKRANY DACHOWE
Membrany Wstępnego Krycia (MWK) DACHOWA
Folie paroprzepuszczalne (FWK)
Folie paroizolacyjne
Wiatroizolacja
Akcesoria dachowe
Taśma kalenicowa IZOVENT
Taśma kalenicowa IZOVENT EXTRA
Taśma uszczelniająca IZOLEN
Taśma wentylacyjna DACH-VENT
Listwa kominowa
Taśma IZOLEN PLUS
DACHBINDER 1000
IZOFLEX - folie wytłaczane
Izol Bud
Folie malarskie
Taśma do sklejania folii budowlanej
Folia antykondensacyjna
Geotkaniny
Siatki na rusztowania
Osłona na rusztowania
Deklaracje właściwości użytkowych
Film - układanie membran
Folie i opakowania przemysłowe
Tkaniny techniczne i włókniny spounbound
Siatki poliolefinowe i polietylenowe
Do pobrania
Produkty dla budownictwa Akcesoria dachowe Taśma IZOLEN PLUS

logo_lenko_k_prz.gif (1.46 Kb)

 

 

Zastosowanie IZOLEN PLUS pozwala na spełnienie wymagań stawianych materiałom łatwo zapalnym, do których zalicza się membrany i folie, określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" zawartym w dzienniku Ustaw nr 75 poz. 690 z 2002 r., W dokumencie tym, w § 265. 4. określa się co następuje:
"Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładzin z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m."

Taśma IZOLEN PLUS przeznaczona jest więc do wykonywania szczelnych połączeń membran i folii dachowych z kominem według zasad określonych w/w przepisami.

 


tasma IZOLEN PLUS 2.jpg (39.22 Kb) tasma tasma IZOLEN PLUS 4.jpg (19.78 Kb)
tasma IZOLEN PLUS 5.jpg (21.65 Kb) tasma IZOLEN PLUS 6.jpg (47.60 Kb) tasma IZOLEN PLUS 7.jpg (37.07 Kb)
                                  tasma IZOLEN PLUS 8.jpg (50.05 Kb) tasma IZOLEN PLUS 9.jpg (33.35 Kb)

Pobierz instrukcje (5.69 Mb)


Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2018
MARMA Polskie Folie . 02-676 Warszawa . ul. Postępu 15 C
e-mail: biuro@marma.com.pl . tel. +48 17 850-66-00
Biuro Obsługi Klienta: +48 16 642 38 26