Marma Polskie Folie - producent folii ogrodniczych, budowlanych i opakowaniowych

Oferta
Produkty dla ogrodnictwa i rolnictwa
Produkty dla budownictwa
Folia antyradonowa RADON BLOCKER
Membrany Wstępnego Krycia (MWK) EKRANY DACHOWE
Membrany Wstępnego Krycia (MWK) DACHOWA
Folie paroprzepuszczalne (FWK)
Folie paroizolacyjne
Wiatroizolacja
Akcesoria dachowe
Taśma kalenicowa IZOVENT
Taśma kalenicowa IZOVENT EXTRA
Taśma uszczelniająca IZOLEN
Taśma wentylacyjna DACH-VENT
Listwa kominowa
Taśma IZOLEN PLUS
DACHBINDER 1000
IZOFLEX - folie wytłaczane
Izol Bud
Folie malarskie
Taśma do sklejania folii budowlanej
Folia antykondensacyjna
Geotkaniny
Siatki na rusztowania
Osłona na rusztowania
Deklaracje właściwości użytkowych
Film - układanie membran
Folie i opakowania przemysłowe
Tkaniny techniczne i włókniny spounbound
Siatki poliolefinowe i polietylenowe
Do pobrania
Produkty dla budownictwa Akcesoria dachowe

logo_lenko_k_prz.gif (1.46 Kb)

 

 

Akcesoria są bardzo ważnym uzupełnieniem asortymentu materiałów należących do systemów pokryć dachowych. Konieczność ich stosowania wynika z kilku najważniejszych zasad dotyczących poprawnego funkcjonowania dachów. Akcesoria stosowane w dachach skośnych, znajdujące się w ofercie Lenko S.A. można podzielić w zależności od funkcji następująco:

1.      Elementy do konstruowania i osłaniania szczelin wentylacyjnych

Wentylacja dachu lub pokrycia dachowego jest konieczna z powodu destrukcyjnej roli pary wodnej i wilgoci powstałej po jej skropleniu. Najlepszym sposobem usunięcia pary jest wykonanie przestrzeni lub szczelin wentylacyjnych pod pokryciem. Przepływające nimi powietrze unosi cząsteczki pary na zewnątrz i osusza dach wykorzystując naturalny ruch ciepłego powietrza ku górze. Mechanizm ten funkcjonuje tylko gdy szczeliny maja drożny wlot i wylot. W dachach skośnych wlot znajduje się zawsze w okapie a wylot pod gąsiorami znajdującymi się na kalenicy lub na narożu. Otwory wlotowe i wylotowe nie mogą być z kilku powodów pozbawione osłony. Wlot szczeliny wentylacyjnej w okapie musi być wyposażony w osłony chroniące dach przed gniazdowaniem ptaków i owadów. Z kolei wylot pod gąsiorami powinien być zabezpieczony przed podwiewaniem wody i śniegu z opadów atmosferycznych. Do osłon wlotów i wylotów szczelin wentylacyjnych Lenko S.A. proponuje następujące produkty:

  1. Taśma kalenicowa IZOVENT

tasma kalenicowa IZOVENT 1.jpg (52.40 Kb)


  1. Taśma kalenicowa IZOVENT EXTRA

Tasma kalenicowa IZOVENT EXTRA 1.jpg (56.10 Kb)
  1. Taśma wentylacyjna DACH-VENT

Tasma wentylacyjna 1.jpg (24.61 Kb)

2.      Gotowe obróbki blacharskie - listwy mocujące, obróbki kominowe

Obróbki blacharskie wykonuje się na krawędziach i w załamaniach połaci, wokół kominów, włazów, okien dachowych i wywietrzników a także elementów wystających ponad dach. Czyli w miejscach, gdzie dach jest szczególnie narażony na przenikanie wody. Poprawne wykonanie tych połączeń przedłuża żywotność dachu i eliminuje przecieki. W ofercie Lenko S.A. znajdują się następujące produkty do takich obróbek:

Tasma kominowa IZOLEN 1.jpg (41.93 Kb)


Listwa kominowa 1.jpg (19.31 Kb)


3.      Taśma do łączenia komina z membranami i foliami dachowymi

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku ?w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie? zawartym w dzienniku Ustaw nr 75 poz. 690 z 2002 r., materiały łatwo zapalne nie mogą stykać się z kominem spalinowym. Odległość tych materiałów określa § 265. 4. : ?Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładzin z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m.? W związku z tym, że według obowiązujących norm (PN-EN 13501-1) większość membran i folii dachowych ma klasę ogniową E (lub D) czyli jest łatwo zapalna, to nie może stykać się bezpośrednio z murowanymi kominami spalinowymi i dymowymi. Ich połączenie z tymi kominami wymaga zastosowania nie palnego materiału pośredniego Do takich specjalnych zastosowań firma Lenko oferuje specjalna taśmę, która pozwala szczelnie połączyć membrany lub folie z kominem według zasad określonych w/w przepisami

    1. tasma IZOLEN PLUS 1.jpg (25.58 Kb)


4.    DACHBINDER 1000

Sznurek do wiązania termoizolacji podczas wykonywania ocieplenia poddasza użytkowego.

DACHBINDER 1000 1.jpg (25.78 Kb)

 


Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2018
MARMA Polskie Folie . 02-676 Warszawa . ul. Postępu 15 C
e-mail: biuro@marma.com.pl . tel. +48 17 850-66-00
Biuro Obsługi Klienta: +48 16 642 38 26