Marma Polskie Folie - producent folii ogrodniczych, budowlanych i opakowaniowych

Oferta
Produkty dla ogrodnictwa i rolnictwa
Produkty dla budownictwa
Folia antyradonowa RADON BLOCKER
Membrany Wstępnego Krycia (MWK) EKRANY DACHOWE
Membrany Wstępnego Krycia (MWK) DACHOWA
Folie paroprzepuszczalne (FWK)
Folie paroizolacyjne
Wiatroizolacja
Akcesoria dachowe
IZOFLEX - folie wytłaczane
Izol Bud
Folie malarskie
Taśma do sklejania folii budowlanej
Folia antykondensacyjna
Geotkaniny
Siatki na rusztowania
Osłona na rusztowania
Deklaracje właściwości użytkowych
Film - układanie membran
Folie i opakowania przemysłowe
Tkaniny techniczne i włókniny spounbound
Siatki poliolefinowe i polietylenowe
Do pobrania
Produkty dla budownictwa Folia antyradonowa RADON BLOCKER
RADON BLOCKER


rolka_radon2www.jpg (6.73 Kb)

Folia antyradonowa RADON BLOCKER

Radon jest niewidocznym i niewykrywalnym przez nasze zmysły gazem, który tworzy się w wyniku rozpadu radioaktywnego uranu oraz toru i nieprzerwanie powstaje w skorupie ziemskiej.  Źródłem radonu jest gleba oraz pokrywa skalna. Stężenie radonu różni się w różnych rejonach świata w zależność od składu chemicznego gleby i jej podłoża.
W Polsce jest go dużo w piaszczystych glebach z pokładami gliny i w letnie noce jest w tych miejscach czasami widoczny. W zasadzie jest nie widoczny ale gdy jego stężenie wzrośnie można go zauważyć  jako lekko świecącą mgłę przemieszczająca się ku górze, ponieważ jest lekko promieniotwórczy.
Stężenie radonu na zewnątrz jest zazwyczaj niskie i zagrożenie dla zdrowia pojawia się dopiero wówczas, gdy gaz gromadzi się w naszym najbliższym środowisku, wewnątrz budynków, w których przebywamy. Radon przenika do wnętrza budynku i w efekcie różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz, wzrasta jego stężenie w pomieszczeniach co może mieć negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Na rynku możemy znaleźć różne rozwiązania ochronne w postaci membran, folii oraz izolacji fundamentów budynków, które mogą znacząco poprawić sytuację.

Marma Polskie Folie ma również w swojej ofercie folię antyradonową  o nazwie RADON BLOCKER, która przeznaczona jest do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych (fundamentów, wylewek, podłóg itp.) na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów, przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
W porównaniu do zwykłych folii budowlanych RADON BLOCKER tworzy całkowicie szczelną barierę hydroizolacyjną i zabezpiecza przed przedostawaniem się metanu, dwutlenku węgla oraz radonu, które są szkodliwe dla zdrowia.

Folia antyradonowa RADON BLOCKER posiada certyfikat nr 1454-CPR-1024 wydany przez Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego dopuszczający do stosowania w budownictwie ogólnym.

Zalety:

- szczelna bariera hydroizolacyjna
- zabezpiecza przez gazami szkodliwymi dla zdrowia
- odporna na większość substancji chemicznych (oleje, rozpuszczalniki, benzyny i inne)
- dzięki zastosowani siatki wzmacniającej ma podwyższone właściwości wytrzymałościowe w porównaniu ze zwykłymi foliami budowlanymi
- łatwa instalacja (poszczególne wstęgi folii łączy się  za pomocą klejów i taśm uszczelniających (w przypadku dużych powierzchni pasy RADON BLOCKER mogą zgrzewane przy użyciu zgrzewarek powietrznych)

Montaż i łączenie folii RADON BLOCKER

Folia antyradonowa RADON BLOCKER może być montowana w normalnych warunkach z zastrzeżeniem, że temperatura powietrza nie będzie poniżej 40C, aby zapobiec ryzyku kondensacji powierzchniowej. Folia antyradonowa RADON BLOCKER powinna być układana na odpowiednio przygotowanym, gładkim podłożu wolnym od pustek, porowatości oraz resztek osadów zaprawy podłożu w celu zabezpieczenia przed przebiciem. Powierzchnia powinna być sucha i wolna od kurzu. Powierzchnie betonowe powinny być spoiste i szczelne. Pionowe powierzchnie z cegły i bloczków muszą być suche i otynkowane, aby zapewnić równomierność powierzchni. Mury z cegły i bloczków nieotynkowane musza być spłukane strumieniem wody w celu zapewnienia gładkiej powierzchni. Folię układamy srebrną stroną do góry zwracając uwagę, aby nie była zatłuszczona i zabrudzona. Wszystkie końcowe i boczne zakładki powinny wynosić co najmniej 15cm Łączenie poszczególnych części folii ze sobą zarówno wzdłuż jak i w poprzek odbywa się za pomocą dwustronnej taśmy butylowej lub kleju butylowego. Dodatkowo miejsce łączenia zabezpieczamy jednostronną taśmą butylową o szerokości min 7,5cm. Zakłady podłużne i poprzeczne powinny mieć szerokość minimum 10 cm. Łączenie folii może odbywać się również za pomocą ręcznych zgrzewarek na rozgrzane powietrze, dzięki czemu połączenie takie jest jednorodne i całkowicie szczelne. Obróbki przejść instalacji rurowych można wykonać za pomocą taśm butylowych, kleju butylowego jak i zgrzewarki. Folia powinna być przykryta jastrychem lub inną warstwa ochronną jak najszybciej po zakończeniu jej montażu. Jeżeli na folii będzie ułożona warstwa ochronna z bloczków należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia w trakcie budowy. Wszelkie uszkodzenia muszą być naprawiane przy użyciu łatki z folii RADON BLOCKER i uszczelnione taśmą dwustronną oraz zabezpieczone taśmą butylową. Wszystkie łatane powierzchnie muszą obejmować obszar minimum 15cm od miejsca uszkodzenia.


Karta Techniczna informacyjna karta techniczna.pdf
Karta Techniczna eng informacyjna karta techniczna - eng.pdf
Certyfikat Radon Blocker PL.PDF
Certyfikat EN Radon Blocker EN.PDF
Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2018
MARMA Polskie Folie . 02-676 Warszawa . ul. Postępu 15 C
e-mail: biuro@marma.com.pl . tel. +48 17 850-66-00
Biuro Obsługi Klienta: +48 16 642 38 26