Marma Polskie Folie - producent folii ogrodniczych, budowlanych i opakowaniowych

Centrum informacyjne
Aktualno¶ci
Oceń nas
Subskrypcja informacji
Przetwarzanie danych osobowych
Projekty Unijne
Oferty pracy
Przetargi
Samochody na sprzedaż
Aktualno¶ci
2013-04-26 Pi±tek
Certyfikat " Firma dobra dla dzieci "

Doceniaj±c pomoc, jak± Firma Marma Polskie Folie okazała  Fundacji GAJUSZ i jej podopiecznym, wyróżniono nas Certyfikatem “Firma Dobra dla Dzieci”.

 

 

Certyfikat taki jest przyznawany firmom, instytucjom i osobom, które wspieraj± działania Fundacji Gajusz poprzez:

 

•       wkład finansowy w budowę Hospicjum Stacjonarnego i pomoc podopiecznym

•       dary rzeczowe

•       wsparcie marketingowe

•       wsparcie kampanii 1%

•       lub wkład osobisty (wolontariat)

 

Marma Polskie Folie wsparła niezwykle ważne przedsięwzięcie: budowę DOMU – hospicjum stacjonarnego dla osieroconych dzieci. Chcemy, aby ciężko chore dzieci, do tej pory odsyłane od szpitala do szpitala, odnalazły wreszcie zagubione dzieciństwo.

Hospicjum powstaje w Łodzi, przy ul. D±browskiego 87 z inicjatywy Fundacji GAJUSZ.
Ma ł±czn± powierzchnię 2000 m2. Zamieszkaj± w nim chore dzieci z całej Polski.Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2018
MARMA Polskie Folie . 02-676 Warszawa . ul. Postępu 15 C
e-mail: biuro@marma.com.pl . tel. +48 17 850-66-00
Biuro Obsługi Klienta: +48 16 642 38 26