Marma Polskie Folie - producent folii ogrodniczych, budowlanych i opakowaniowych

Kontakt
Doradcy techniczno-handlowi oraz Oddziały
Mapa serwisu

 

Przed przekazaniem swoich danych osobowych,
prosimy o zapoznanie się z
Informacjami dotycz±cymi przetwarzania danych osobowych


MARMA Polskie Folie
 

Biuro obsługi klienta - sprzedaż wył±cznie hurtowa: 

Branża ogrodnicza:
 

tel:
+48 16 642 38 26 w. 101, 109, 115,119
fax: +48 16 642 38 26 w. 108

Grzegorz Gilarski
tel. +48 663 224 001
e-mail: grzegorz.gilarski@marma.com.pl

SILO-MAR:

Mateusz Hejna
tel. 16 642 38 26 w. 115
kom. +48 663 630 032
e-mail: mateusz.hejna@marma.com.pl
 
Branża budowlana:
 
Mapa handlowców

Jakub Lemiech
tel. +48 663 224 000
e-mail: jakub.lemiech@marma.com.pl
 
Branża folii ochronnych (protekcja):
 
Mateusz Hejna
tel. +48 16 642 38 26 w. 115
  kom. +48 663 630 032
e-mail: mateusz.hejna@marma.com.pl
 
Branża opakowania:

tel: +48 16 642 38 26 w. 128
fax: +48 16 642 38 26 w. 108
e-mail: opakowania@marma.com.pl 

 
       MARMA Polskie Folie sp. z o.o. Siedziba firmy - Biuro Zarz±du

Adres: ul. Postępu 15 C , 02-676 Warszawa
WWW: http://www.marma.com.pl/
email: biuro@marma.com.pl
 


Adres do korespondencji:

MARMA Polskie Folie sp. z o.o. oddział Rzeszów

Al. Pod Kasztanami 10 , 35-030 Rzeszów

 
 
       MARMA Polskie Folie sp. z o.o. oddział Rzeszów

Adres: Al. Pod Kasztanami 10 . 35-030 Rzeszów
email: biuro@marma.com.pl
tel.: +48 17 85 06 600
NIP 813-01-40-614
REGON 690252610

Kapitał Zakładowy : 40.081.000,00 PLN
NR KRS 0000114206

S±d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego

 
Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2018
MARMA Polskie Folie . 02-676 Warszawa . ul. Postępu 15 C
e-mail: biuro@marma.com.pl . tel. +48 17 850-66-00
Biuro Obsługi Klienta: +48 16 642 38 26