Marma Polskie Folie - producent folii ogrodniczych, budowlanych i opakowaniowych

Osiedle z Gwiazdami__
Osiedle z Gwiazdami

W miejscowo¶ci Józefosław, 16 km na południe od centrum Warszawy,
powstało osiedle mieszkalne dla tych, którzy marz± o własnym miejscu
na ziemi, w otoczeniu zieleni, blisko¶ci, stolicy i dogodnej z ni± komunikacji.


Józefosław - miejscowo¶ć w gminie Piaseczno, jest bardzo atrakcyjn±
i modn± lokalizacj± dla dynamicznie rozwijaj±cej się metropolii warszawskiej.
¦wietnie rozwinięta infrastruktura handlowa i dobry dojazd do Warszawy
poszerzon± ulic± Puławsk± czyni± z tego miejsca bardzo atrakcyjn± lokalizację.


Zapraszamy do zapoznania się ze stron± internetow± naszego osiedla:
www.osiedlezgwiazdami.pl_

Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Marma Polskie Folie 2018
MARMA Polskie Folie . 02-676 Warszawa . ul. Postępu 15 C
e-mail: biuro@marma.com.pl . tel. +48 17 850-66-00
Biuro Obsługi Klienta: +48 16 642 38 26