Marma Polskie Folie - producent folii ogrodniczych, budowlanych i opakowaniowych

Koнтакт
Карта сервиса

MARMA Polskie Folie

АДРЕС: ul. Postepu 15 C
02-676 Warszawa
WWW: http://www.marma.com.pl/
email: biuro@marma.com.pl
TEЛЕФОНЫ: +48 17 85 06 600
ФAКС: +48 17 85 06 613
Dariusz Staszko +48 663 630 051
Denys Bruslynovskyi +48 787 974 055

Бюро по обслуживанию клиента
TEЛЕФОНЫ: +48 16 642 36 36 внутренний 101, 109, 115,119
ФAКС: +48 16 642 36 36 внутренний 108

mapa.gif (16.87 Kb)

| |
Wszystkie prawa zastrzeone
Copyright Marma Polskie Folie 2018
MARMA Polskie Folie . 02-676 Warszawa . ul. Postpu 15 C
e-mail: biuro@marma.com.pl . tel. +48 17 850-66-00
: +48 16 642 38 26