Folia antyradonowa RADON BLOCKER

Radon jest niewidocznym i niewykrywalnym przez nasze zmysły gazem, który tworzy się w wyniku rozpadu radioaktywnego uranu oraz toru i nieprzerwanie powstaje w skorupie ziemskiej. Źródłem radonu jest gleba oraz pokrywa skalna. Stężenie radonu różni się w różnych rejonach świata w zależności od składu chemicznego gleby i jej podłoża. W Polsce jest go dużo w piaszczystych glebach z pokładami gliny. Stężenie radonu na zewnątrz jest zazwyczaj niskie i zagrożenie dla zdrowia pojawia się dopiero wówczas, gdy gaz gromadzi się w naszym najbliższym środowisku, wewnątrz budynków, w których przebywamy. Radon przenika do wnętrza budynku i w efekcie różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz, wzrasta jego stężenie w pomieszczeniach co może mieć negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców. Na rynku możemy znaleźć różne rozwiązania ochronne w postaci membran, folii oraz izolacji fundamentów budynków, które mogą znacząco poprawić sytuację. Marma Polskie Folie ma również w swojej ofercie folię antyradonową o nazwie RADON BLOCKER, która przeznaczona jest do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych (fundamentów, wylewek, podłóg itp.) na zewnątrz oraz wewnątrz obiektów. W porównaniu do zwykłych folii budowlanych RADON BLOCKER tworzy całkowicie szczelną barierę hydroizolacyjną i zabezpiecza przed przedostawaniem się metanu, dwutlenku węgla oraz radonu, które są szkodliwe dla zdrowia. Folia antyradonowa RADON BLOCKER posiada certyfikat nr 1454-CPR-1024 wydany przez Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego dopuszczający do stosowania w budownictwie ogólnym.

Zalety:

- szczelna bariera hydroizolacyjna

- zabezpiecza przez gazami szkodliwymi dla zdrowia

- odporna na większość substancji chemicznych (oleje, rozpuszczalniki, benzyny i inne)

- dzięki zastosowani siatki wzmacniającej ma podwyższone właściwości wytrzymałościowe w porównaniu ze zwykłymi foliami budowlanymi

- łatwa instalacja (poszczególne wstęgi folii łączy się za pomocą klejów i taśm uszczelniających (w przypadku dużych powierzchni pasy RADON BLOCKER mogą zgrzewane przy użyciu zgrzewarek powietrznych)

Montaż i łączenie folii RADON BLOCKER

Folia antyradonowa RADON BLOCKER może być montowana w normalnych warunkach z zastrzeżeniem, że temperatura powietrza nie będzie poniżej 40C, aby zapobiec ryzyku kondensacji powierzchniowej. Folia antyradonowa RADON BLOCKER powinna być układana na odpowiednio przygotowanym, gładkim podłożu wolnym od pustek, porowatości oraz resztek osadów zaprawy podłożu w celu zabezpieczenia przed przebiciem. Powierzchnia powinna być sucha i wolna od kurzu. Powierzchnie betonowe powinny być spoiste i szczelne. Pionowe powierzchnie z cegły i bloczków muszą być suche i otynkowane, aby zapewnić równomierność powierzchni. Mury z cegły i bloczków nieotynkowane musza być spłukane strumieniem wody w celu zapewnienia gładkiej powierzchni. Folię układamy srebrną stroną do góry zwracając uwagę, aby nie była zatłuszczona i zabrudzona. Wszystkie końcowe i boczne zakładki powinny wynosić co najmniej 15cm Łączenie poszczególnych części folii ze sobą zarówno wzdłuż jak i w poprzek odbywa się za pomocą dwustronnej taśmy butylowej lub kleju butylowego. Dodatkowo miejsce łączenia zabezpieczamy jednostronną taśmą butylową o szerokości min 7,5cm. Zakłady podłużne i poprzeczne powinny mieć szerokość minimum 10 cm. Łączenie folii może odbywać się również za pomocą ręcznych zgrzewarek na rozgrzane powietrze, dzięki czemu połączenie takie jest jednorodne i całkowicie szczelne. Obróbki przejść instalacji rurowych można wykonać za pomocą taśm butylowych, kleju butylowego jak i zgrzewarki. Folia powinna być przykryta jastrychem lub inną warstwa ochronną jak najszybciej po zakończeniu jej montażu. Jeżeli na folii będzie ułożona warstwa ochronna z bloczków należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia w trakcie budowy. Wszelkie uszkodzenia muszą być naprawiane przy użyciu łatki z folii RADON BLOCKER i uszczelnione taśmą dwustronną oraz zabezpieczone taśmą butylową. Wszystkie łatane powierzchnie muszą obejmować obszar minimum 15cm od miejsca uszkodzenia.


DOKUMENTY

Karta Techniczna

Karta Techniczna ENG

Certyfikat

Certyfikat ENG