Izol Bud

Folia Izol Bud to produkt najwyższej jakości, dostosowany do polskich warunków klimatycznych, o jakości potwierdzonej na wielu budowach, w obiektach o różnym charakterze i przeznaczeniu. Wybór typu folii zależy od funkcji jaką ma spełniać w budowli.  Stosowana do zabezpieczania, osłaniania materiałów stosowanych w budownictwie i ogrodnictwie, tymczasowej osłony stolarki budowlanej i stropów przed czynnikami zewnętrznymi.
Izol Bud TYP 300 przeznaczona jest do osłony elewacji budynków oraz stolarki okiennej w czasie wykonywania robót wykończeniowych, ochrony i zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi stanowisk roboczych, materiałów budowlanych w czasie transportu i składowania, ochrony przed zawilgoceniem warstw izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji podłóg, prowizorycznego zabezpieczenia połaci dachowych oraz ochrony izolacji wodochronnej wykonanej z innych materiałów.
Izol Bud TYP 500 do stosowania jak TYP 300 oraz warstwa poślizgowa w nawierzchni tarasów, izolacja paroszczelna w szkieletowych konstrukcjach ścian i dachów. Izol Bud TYP 900 tak jak TYP 500 oraz izolacja paroszczelna stropów i stropodachów, izolacja przeciwwilgociowa podziemnych części budowli, izolacja przeciwwilgociowa  pozioma fundamentów. Folie Izol Bud znakowane są znakiem CE według normy PN-EN 13984:2013

Postać handlowa
Postać handlowa
rolka
barwa
barwa
czarna
szerokość
szerokość
od 4 do 6 m
szerokość rolki
szerokość rolki
od 110 do 160 cm
typ szerokość
[m]
długość
[m]
długość rolki
[cm]
kolor
300 4 25 140
czarna
 
5 25 135
6 25 160
500 4 25 140
5 25 135
6 25 160
900 4 25 140
5 25 135
6 25 160