Produkty

1) Folie i laminaty oraz gotowe worki  wykonane z odnawialnych biopolimerów, które mogą zmniejszyć zależność od zasobów kopalnych i poprawić ślad węglowy opakowań. Zastosowanie takich biopolimerów nie zmienia właściwości folii opakowaniowej lub laminatu w stosunku do konwencjonalnych folii na bazie surowców pozyskiwanych z ropy naftowej.

2) Folie i laminaty oraz gotowe worki wykonane z surowców kompostowalnych. 

3) Folie oraz gotowe worki wykonane z częściową zawartością surowców wtórnych zgodnych z polityką obiegu zamkniętego.