Produkty

logo_lenko_k_prz.gif (1.46 Kb)

 

Zastosowanie IZOLEN PLUS pozwala na spełnienie wymagań stawianych materiałom łatwo zapalnym, do których zalicza się membrany i folie, określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" zawartym w dzienniku Ustaw nr 75 poz. 690 z 2002 r., W dokumencie tym, w § 265. 4. określa się co następuje:
"Piec z kamienia, cegły, kafli i podobnych materiałów niepalnych oraz przewody spalinowe i dymowe powinny być oddalone od łatwo zapalnych, nieosłoniętych części konstrukcyjnych budynku co najmniej 0,3 m, a od osłoniętych okładzin z tynku o grubości 25 mm na siatce albo równorzędną okładziną - co najmniej 0,15 m." 

Taśma IZOLEN PLUS przeznaczona jest więc do wykonywania szczelnych połączeń membran i folii dachowych z kominem według zasad określonych w/w przepisami.

 tasma IZOLEN PLUS 2.jpg (39.22 Kb) tasma

tasma IZOLEN PLUS 4.jpg (19.78 Kb) tasma IZOLEN PLUS 5.jpg (21.65 Kb) tasma IZOLEN PLUS 6.jpg (47.60 Kb)

tasma IZOLEN PLUS 7.jpg (37.07 Kb) tasma IZOLEN PLUS 8.jpg (50.05 Kb) tasma IZOLEN PLUS 9.jpg (33.35 Kb)

Pobierz instrukcje (5.69 Mb)