Jesteśmy członkiem Konwentu Pracodawców WSPiA w Rzeszowie

Piątek, 2023-07-14

Konwent Pracodawców WSPiA ma na celu nawiązywanie i rozwijanie trwałych partnerstw z przedsiębiorstwami oraz instytucjami reprezentującymi zarówno sektor gospodarczy, jak i publiczny. Celem Konwentu jest stworzenie możliwości budowania kontaktów między studentami a pracodawcami, którzy poszukują zdolnych i wysoko wykwalifikowanych absolwentów WSPiA. To ważne forum, które umożliwia wymianę spostrzeżeń na temat kierunków kształcenia przyszłych kadry, programów studiów oraz kształcenia praktycznego. Jest to także miejsce, w którym możliwa jest współpraca w ramach projektów badawczych, rozwojowych oraz szkoleniowych.

Konwent Pracodawców WSPiA stanowi również platformę do prowadzenia dialogu i dyskusji na temat aktualnych wyzwań na rynku pracy oraz rozwoju kompetencji przyszłych pracowników. Przedsiębiorstwa i instytucje mają tu okazję dzielić się swoimi doświadczeniami oraz wnioskami dotyczącymi skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju organizacyjnego.

Dzięki Konwentowi Pracodawców WSPiA studenci zyskują szansę na bliższe poznanie potrzeb i oczekiwań pracodawców, co pomaga im w lepszym przygotowaniu się do wejścia na rynek pracy. To także doskonała okazja do nawiązania kontaktów biznesowych, znalezienia praktyk, staży lub nawet pierwszej pracy po ukończeniu studiów. Przez swoją współpracę, Konwent Pracodawców WSPiA i WSPiA dążą do wzajemnego wspierania się i tworzenia wartościowych inicjatyw na rzecz rozwoju zarówno studentów, jak i pracodawców.

Powrót do listy aktualności