Projekty unijne

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

Marma Polskie Folie Sp. z o.o. realizuje w latach 2018-2020 projekt badawczy pod tytułem „Nowe materiały kompozytowe i struktury wielowarstwowe napędem rozwoju branży tworzyw sztucznych”.

Przedmiotowy projekt swoim zakresem obejmuje kompleksowe prace B+R nad strukturami wielowarstwowymi oraz materiałami kompozytowymi stosowanymi w branży tworzyw sztucznych.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie poziomu innowacyjności MARMY, poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac B+R.

Efektem projektu będzie wdrożenie wyników przeprowadzonych prac do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji nowych i udoskonalonych, a zarazem innowacyjnych produktów należących do trzech grup asortymentowych: produkty dla budownictwa, opakowania, folie techniczne.

Wartość projektu ogółem: 10 943 946,00.

Wkład UE: 3 761 741,00