Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 3/MPF4.0

_________
8.05.2024

Zapytanie ofertowe nr 3/MPF4.0 na dostawę systemu informacji zarządczej Business Intelligence, w tym hurtowni danych wraz z parametryzacją, wdrożeniem, 5-letnim wsparciem serwisowym.

Dokumenty:

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
4. Załącznik nr 3 - Parametry oferowane
5. Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych zadań
6. Załącznik nr 5 - Proponowany czas usuwania błędu aplikacji i awarii

Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe nr 2/MPF4.0

_________
12.02.2024

Zapytanie ofertowe nr 2/MPF4.0 na zakup linii drukującej wraz z montażem i uruchomieniem

Dokumenty:

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
4. Załącznik nr 3 - Parametry oferowane
5. Załącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia

Informacja o wyniku postępowania

W wyniku postępowania ofertowego wybrana został oferta firmy Soma spol. sr.o, Czechy.
Cena: 2.650.700 EUR

 

Zapytanie ofertowe nr 1/MPF4.0

_________
12.02.2024

Zapytanie ofertowe nr 1/MPF4.0 na dostawę, montaż i uruchomienie linii do zgrzewania worków typu stabilo - 1 szt. oraz linii do
zgrzewania worków typu flat bottom.

Dokumenty:

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
4. Załącznik nr 3 - Parametry oferowane

Informacja o wyniku postępowania

W wyniku postępowania ofertowego wybrana został oferta firmy Totani Europe GmbH, Niemcy.
Cena: 388.133.000 JPY