Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/MPF4.0

_________
12.02.2024

Zapytanie ofertowe nr 1/MPF4.0 na dostawę, montaż i uruchomienie linii do zgrzewania worków typu stabilo - 1 szt. oraz linii do
zgrzewania worków typu flat bottom.

Dokumenty:

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
4. Załącznik nr 3 - Parametry oferowane

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/MPF4.0

_________
12.02.2024

Zapytanie ofertowe nr 2/MPF4.0 na zakup linii drukującej wraz z montażem i uruchomieniem

Dokumenty:

1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
4. Załącznik nr 3 - Parametry oferowane
5. Załącznik nr 4 - Wykaz doświadczenia