Pani Prezes Marta Półtorak jednym z ekspertów podczas prezentacji raportu "Kobiety w Chemii"

Poniedziałek, 2022-10-24

11 października br., w Elektrowni Powiśle, zaprezentowano wyjątkowy raport “Kobiety w chemii”, przygotowany przez pracownię badawczą Kantar z inicjatywy BASF Polska i Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Badanie – pionierskie dla sektora chemicznego – miało na celu lepsze zrozumienie sytuacji i postrzeganie kobiet zatrudnionych w branży. Kluczowym zadaniem było ustalenie, jakie zjawiska dotyczące płci mogą być istotne dla sytuacji kobiet zatrudnionych bądź chcących podjąć pracę w tym sektorze.

W marcu 2021 roku BASF Polska rozpoczęła kampanię społeczną „Chemia jest kobietą”, która ma być zachętą dla wszystkich kobiet, zarówno tych z dużym doświadczeniem, jak i tych, które dopiero zaczynają studia czy ścieżkę kariery, by podejmować odważne decyzje zawodowe, bazując na tym, co nas interesuje. Ta inicjatywa promuje także różnorodność w zatrudnieniu i techniczne kompetencje kobiet. Polska Izba Przemysłu Chemicznego wspiera tę inicjatywę od samego początku.

Podczas prowadzenia dwóch edycji kampanii i poszukiwaniu informacji nt. sytuacji kobiet w branży chemicznej okazało się, że takich materiałów brakuje. To było inspiracją do przeprowadzenia własnego badania. Wynikiem tego jest raport przygotowany przez Kantar Polska z inicjatywy BASF Polska
i Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Na początku zorganizowanego spotkania eksperci Kantar zaprezentowali główne wnioski
z przeprowadzonego badania. Opowiedzieli m.in. o tym, dlaczego kobiety wybierają branżę chemiczną i dlaczego w niej pozostają, przedstawili jak kształtuje się różnorodność w sektorze, omówili zagadnienie dotyczące stereotypów – jak kobiety i mężczyźni postrzegają siebie nawzajem? Jedną
z ważniejszych kwestii poruszonych w raporcie jest nierówność płac w sektorze, która wciąż pozostaje problemem.

W kolejnej części spotkania odbyła się dyskusja, którą moderował redaktor Piotr Zieliński, dziennikarz biznesowy i lifestylowy. Podkreślił, że branża chemiczna jest jednym z największych sektorów zatrudnienia, a przedsiębiorstwa działające w tym sektorze są mocno rozwinięte w zakresie innowacji, jednak branża stereotypowo wciąż postrzegana jest jako “mało kobieca”.

Jak pokazują dane, zróżnicowanie płci wpływa pozytywnie na wydajność zespołów oraz potencjał innowacyjny firm. By takie efekty wywołać, konieczne jest jednak wzmacnianie obecności kobiet
w sferze nowych technologii i innowacji.

Prezes Zarządu PIPC wskazywał, że w przyszłości branża chemiczna będzie bardziej zrównoważona pod kątem płci. Nadmienił, że postrzeganie branży chemicznej jako „typowo męskiej” dla całości sprawy
z pewnością ma znaczenie, jednak widać, że odchodzimy już od takiego rozumienia sektora. Dodał, że już na poziomie przedsiębiorstw obserwowane są pozytywne przemiany w branży. Wskazał na ogromne znaczenie cyfryzacji, nowoczesnych technologii w dzisiejszym, zmieniającym się, nowoczesnym świecie – przemiany w tym zakresie i potrzeba rozwoju nowych kompetencji pozwolą na wyrównanie szans kobiet na rynku pracy, w tym także w sektorze chemicznym.

Podsumowując spotkanie red. Piotr Zieliński podkreślił, że kobiety w branży chemicznej mogą realizować się na różnych stanowiskach i w różnych obszarach, a decydując się na zatrudnienie
w “chemii” na pewno mogą liczyć na bardzo ciekawą i przyszłościową pracę.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele zaproszonych mediów.

Zachęcamy do zapoznania się z całym Raportem “Kobiety w chemii”.

Materiał opracowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości BASF Polska.

Powrót do listy aktualności