Podziękowania od organizacji Polski Czerwony Krzyż

Czwartek, 2022-09-15

Polski Czerwony Krzyż to organizacja zrzeszona w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym, jednym z najstarszych w historii ludzkości. Jego częściami składowymi są działające na szczeblu międzynarodowym: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK), Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (Federacja) oraz stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się: udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych.

Na nasze ręce zostały przekazane podziękowania za wsparcie oraz przekazane dary w postaci agregatu prądotwórczego oraz generatora benzynowego. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy pomóc w szczególnie ciężkim czasie dla Ukrainy i móc wesprzeć organizację pomocy naszym sąsiadom. Mamy nadzieje, że wszelkie środki przez nas przekazane, wspomogły działania związane z kryzysem humanitarnym. 

Powrót do listy aktualności