Podziękowanie od Wojska Polskiego

Czwartek, 2022-09-08

Podziękowania dla Pani Prezes Marty Półtorak od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. Za wsparcie dla Terenowych Organów Administracji Wojskowej w zakresie obronności i bezpieczeństwa na obszarze Województwa Podkarpackiego. Za działalność, która jest dowodem nowoczesnego Patriotyzmu oraz godnym do naśladowania przejawem troski o bezpieczeństwo Ojczyzny o raz naszej lokalnej społeczności. 

Powrót do listy aktualności