Podziękowanie za współpracę z Rzeszowskim Klubem Rotariańskim

Wtorek, 2022-04-05

Członkowie Rotary są zrzeszeni w ok 36 631 klubach, które prowadzą działalność kierując się mottem Rotary: “Służba ponad korzyść własną” (Service Above Self).  Członkowie Rotary to mężczyźni i kobiety o różnorodnych zawodach, których łączy wspólny cel uczynienia świata lepszym przez służbę humanitarną. 

Pragniemy serdecznie podziękować Rzeszowskiemu Klubowi Rotariańskiemu za wspaniałą i długą współpracę. 

Powrót do listy aktualności