Pellet i inne paliwa stałe

Pellet i inne nowoczesne paliwa stałe wymagają także nowoczesnych opakowań, umożliwiających odpowiednią ekspozycję produktu, łatwe przenoszenie i magazynowanie przez końcowego użytkownika, a także automatyzację pakowania. Oprócz opakowań na pellet oferujemy opakowania na brykiety drzewne i węglowe, węgiel kamienny, węgiel do grilla.