Energooszczędność dzięki paroizolacjom - Murator 12.2023

Poniedziałek, 2023-12-11

Paroizolacja ogranicza przenikanie wilgoci do konstrukcji, ale też poprawia izolacyjność termiczną dachu. Membrana VAPOUR REGULATOR wypełnia oba zadania, a przy tym w inteligentny sposób steruje przepływem pary przez połacie dachu.

Dobre zestawienie materiałów osłonowych w konstrukcji dachu jest kluczowe, aby przepływ pary wodnej odbywał się w sposób zrównoważony. W skład takiego zestawu wchodzą paroizolacje, mocowane od wewnątrz poddasza, oraz wysokoparoprzepuszczalne membrany wstępnego krycia (MWK), umieszczane od strony zewnętrznej, pod pokryciem dachowym.

Rodzaje paroizolacji

Istnieje kilka rodzajów paroizolacji. Są wśród nich bariery parowe, opóźniacze pary i regulatory pary. Bariery parowe największą skuteczność wykazują w dachach niewentylowanych i są zazwyczaj wykonane z bitumu lub papy. Opóźniacze pary, takie jak folie polietylenowe o różnej grubości, są powszechnie stosowane w dachach różnego typu. Regulatory pary mają natomiast niewielką, ale wystarczającą zdolność przepuszczania pary, co sprawia, że można je umieszczać między warstwami termoizolacji. Ułatwia to szczelne połączenia z innymi elementami dachu, takimi jak lukarny, kominy i rury.

MARMA Polskie Folie oferuje zarówno opóźniacze pary: Lenko MSL 98, Lenko ML AL, jak i regulator pary VAPOUR REGULATOR. Są one stosowane w zależności od typu konstrukcji dachu.

Membrana VAPOUR REGULATOR

Jest materiałem ograniczającym przepływ pary wodnej, blokującym przepływ powietrza oraz zatrzymującym wodę. Dzięki małej paroprzepuszczalności (Sd = 2 m) bardzo dobrze spełnia funkcję warstwy osłaniającej przed nadmiarem pary wodnej termoizolację i konstrukcję dachów pochyłych, w których zamontowano wysokoparoprzepuszczalne membrany wstępnego krycia. VAPOUR REGULATOR może być również zastosowany jako niskoparoprzepuszczalna folia wstępnego krycia pod pokryciami leżącymi na łatach oraz jako wiatroizolacja w ścianach szkieletowych. Informacje na temat nowoczesnych materiałów dachowych oraz instrukcje stosowania membran i izolacji można znaleźć na stronie: www.dachowa.com.pl. Warto zaznaczyć, że dokumenty te, jako jedyne w Polsce, są zgodne z Wytycznymi Dekarskimi Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy opracowanymi na podstawie zaleceń IFD (Międzynarodowej Federacji Dekarskiej).

Autor treści - Redakcja "MURATOR" 

 

Powrót do listy aktualności