Produkty z tworzyw sztucznych przyjazne naturze - Magazyn Polska Chemia nr 4

Środa, 2022-12-21

Zagadnienia ekologii w skali globalnej mają ścisły związek z działaniami w skali lokalnej, jednostkowej, na poziomie pojedynczych firm, a nawet osób. To one, wspierane przez organizacje międzynarodowe, państwa i uregulowania na tych szczeblach, mogą powstrzymać dramatyczne zmiany klimatu, których skutki będą nieprzewidywalne.

Grupa Marma, którą tworzą przedsiębiorstwa o różnych profilach, od wielu już lat prowadzi działania sprzyjające ochronie środowiska. Na bazie własnych laboratoriów, a także we współpracy z ośrodkami naukowymi, np. Politechniką Rzeszowską, prowadzi badania i prace wdrożeniowe nad technologiami umożliwiającymi pełny recykling produkowanych wyrobów z tworzyw sztucznych. Dziś naukowcy są zgodni, że to nie biodegradowalność tworzyw jest właściwą drogą, ale wielokrotne przetwarzanie materiałów – dawanie im drugiego i trzeciego życia.  Marma pracuje nad jednorodnością materiałową produktów pod względem składu, co umożliwia ich ponowne przetworzenie.

Firma szuka alternatywy dla folii PET, aby laminaty były monowarstwowe i dzięki temu łatwe do recyklingu. Rozwiązaniem tego tematu może być folia MDO (MACHINE DIRECTION ORIENTATION) czyli poddana procesowi  jednoosiowego rozciągania w kierunku maszynowym. Takie działanie porządkuje łańcuchy polimerowe nadając nieosiągalne dla folii nieorientowanych właściwości:

  • większą sztywność
  • większą przezroczystość
  • większą wytrzymałość
  • mniejszą przenikalność pary wodnej i gazów
  • większą podatność na głębokie tłoczenie

Dzięki swoim właściwościom folie MDO pozwalają na zastosowanie znacznie cieńszych grubości niż do tej pory, co powoduje mniejsze zużycie materiału a w konsekwencji oszczędności dla klientów. Spółka produkuje również kompostowalne laminaty, które rozkładają się w naturalnych warunkach kompostu. Ponadto została opracowana metoda regranulacji folii z EVOH, którą do tej pory oddawano do spalarni. Obecnie za pomocą kompatybilizatorów można zawracać regranulat w procesie wytłaczania folii PE, co przede wszystkim ograniczy zużycie pierwotnego  granulatu.

Marma Polskie Folie pracuje nad kompleksowym zamykaniem obiegów we wszystkich zakładach, poprzez rozwijanie własnego przetwórstwa odpadów tworzywowych, pochodzących z procesów produkcyjnych, w kierunku produkcji wysokowartościowych regranulatów. Dzięki temu zmniejsza się zużycie surowców pierwotnych, a odpady są lepiej zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami – „Recykling zamiast unieszkodliwiania”.

Grupa Marma włączając się w obecne trendy optymalnego wykorzystywania energii, w  swoich laboratoriach opracowuje wyroby dla budownictwa czyli membrany i folie izolacyjne tak, aby uzyskiwana dzięki nim ochrona budynków pozwalała maksymalnie oszczędzać energię i minimalizować straty ciepła.  Najnowszym produktem z tego segmentu jest Ekran Dachowy IDEA 175, wyjątkowy produkt o niespotykanej dotąd paroprzepuszczalności, przy zachowaniu optymalnej gramatury i wysokich parametrów wytrzymałościowych. Innowacyjny film funkcyjny zawarty między dwoma mocnymi, bikomponentowymi włókninami przepuszcza parę wodną na całej swojej powierzchni, wzdłuż wszystkich jego molekuł. W momencie pojawienia się pary wodnej pod membraną, jest ona błyskawicznie przekazywana na zewnątrz, nawet jeżeli różnica ciśnień nad i pod membraną jest minimalna, co oznacza, że Ekran IDEA 175 pracuje bardzo wydajnie.

Warto podkreślić, że nowoczesne wyroby z tworzyw sztucznych, są bardzo ważne dla cywilizacji, zastosowane w przemyśle medycznym niejednokrotnie ratują zdrowie, są podstawą branży IT, budownictwa i wielu innych dziedzin. Z pewnością nie da się z nich zrezygnować, ale powinniśmy mądrze z nich korzystać – wielokrotnie przetwarzać dając im drugie i trzecie życie. W tym celu niezbędna jest edukacja społeczeństwa i świadomość poszczególnych obywateli.

 

Powrót do listy aktualności