Membrany Paroprzepuszczalne (MWK) DACHOWA

MEMBRANY NAJNOWSZEJ GENERACJI wytwarzane na najnowocześniejszych liniach technologicznych. Poprzez wieloletnie prace badawczo - rozwojowe wraz z instytucjami naukowymi, doświadczenia produkcyjne oraz praktyczne wypracowaliśmy odpowiednie cechy wszystkich warstw, które tworzą membrany najlepsze do zastosowań dachowych. 

 

MEMBRANY NAJNOWSZEJ GENERACJI wyróżniają się następującymi unikatowymi cechami:

  • posiadają zwiększoną wytrzymałość na rozdarcie na gwoździu o 40% oraz elastyczność, spowodowaną wprowadzeniem włóknin bikomponentowych;
  • są optycznie grubsze (pomimo zachowania tej samej gramatury) oraz plastyczne w dotyku;
  • dzięki wieloletniej pracy, doświadczeniom i badaniom udało się uzyskać 1,6 m szerokości, pozwalającej na zwiększenie efektywności krycia przez zmniejszenie udziału zakładów w powierzchni membrany na połaci, co było od dawna oczekiwane przez dekarzy;
  • łączenie warstw wykonanych z polipropylenu odbywa się w opracowanej przez naszych specjalistów technologii, co zdecydowanie zwiększa ich odporność temperaturową,
  • wyjątkowość tych rozwiązań pozwoliła utrzymać najwyższe parametry paro-przepuszczalności, co stanowi nasz główny atut na rynku od zawsze!

 

Na podstawie wieloletnich obserwacji i rozmów z dekarzami, a jednocześnie chcąc wyjść naprzeciw potrzebom rynku, uzyskaliśmy zwiększoną o 10 cm szerokość, na czym skorzystają dekarze i ostateczni klienci, a firmy handlowe będą mogły wreszcie oferować poszukiwany produkt!

W budownictwie jednorodzinnym dachy buduje się o takiej geometrii połaci, że krokwie mają najczęściej niewiele ponad 7 m długości. W takich dachach MWK o szerokości 1,6 m pozwala pokryć połać mniejszą ilością pasm i tym samym na takiej połaci jest mniej zakładów. Korzyści są różne w zależności od kształtu i wymiarów dachu, ale zawsze pozwalają szybciej budować.

Dodatkowo w celu usprawnienia prac dekarskich wprowadzamy do sprzedaży pomocnicze rolki Taśmy Dachowej MPF o szerokości 0,5 m i długości 50 m, które ułatwią układanie powłoki MWK w takich miejscach jak : kominy, kosze, kalenice, naroża, okna dachowe, wyłazy itp.

Dysponujemy odpowiednio wyposażonym laboratorium do pełnego badania MWK, a ponadto na eksperymentalnych dachach prowadzimy badania dotyczące trwałości naszych produktów. Zebrane doświadczenia pozwalają stale udoskonalać membrany i efektem tych działań jest uruchomienie produkcji MEMBRAN NAJNOWSZEJ GENERACJI.

Badania również dotyczą zakresu temperatur jakim podlegają membrany. Na ich podstawie możemy stwierdzić, że wszystkie MEMBRANY NAJNOWSZEJ GENERACJI mają lepszą odporność na podwyższone temperatury bez zmiany podstawowych parametrów, w tym najważniejszych: wodoszczelności i paroprzepuszczalności.

Proponujemy Państwu nowoczesne, bezkonkurencyjne produkty przynoszące wymierne korzyści, których nie mogą zaoferować inni producenci.