Membrana IDEA 175

DEKLARACJE

Deklaracja 2024


INSTRUKCJE

Instrukcja nr 1 - Układanie Membran Wstępnego Krycia (MWK)

Instrukcja nr 2 - Wymagania wentylacji nad Membranami Wstępnego Krycia (MWK)

Instrukcja nr 3 - Zakresy zastosowania Membran Wysokoparoprzepuszczalnych

Instrukcja nr 4 - Układania Membran Wysokoparoprzepuszczalnych na poszyciach z desek, jako uszczelnienia pokryć leżących na łatach

Instrukcja nr 5 - Układania  Membran Wysokoparoprzepuszczalnych jako MWK na dachach o niskich kątach nachylenia

Instrukcja nr 6 - Układania Membran Wysokoparoprzepuszczalnych jako warstwy osłonowo-dystansującej termoizolację od poszycia dachu

Instrukcja nr 7 - Układania Membran Wysokoparoprzepuszczalnych jako uszczelnienia pokryć układanych bezpośrednio na poszyciach

Instrukcja nr 8 - Układania Membran Wysokoparoprzepuszczalnych jako uszczelnienie i osłona termoizolacji w stropach

Instrukcja nr 9 - Układania Membran Wysokoparoprzepuszczalnych jako MWK w dachach nie wentylowanych o poddaszu nieużytkowym

Instrukcja nr 10 - Układania Membran Wysokoparoprzepuszczalnych jako warstwy poślizgowej pod pokrycia i elewacje z blach arkuszowych układanych na rąbki

Instrukcja nr 11 - Układania Membran Wysokoparoprzepuszczalnych jako warstwy wstęnego krycia w dachach wentylowanych

Instrukcja nr 12 - Łączenie wzdłużne Membran Wstępnego Krycia (MWK)

Instrukcja nr 13 - Układania Membran Wysokoparoprzepuszczalnych jako wiatroizolacji w ścianach budynków

Instrukcja nr 14 - Łączenie Membran Wysokoparoprzepuszczalnych stosowanych jako membrany wstępnego krycia (MWK) z murowanymi kominami spalinowymi

Instrukcja nr 15 - Układania Wysokparoprzepuszczalnych Membran z paskami klejącymi wzdłuż krawędzi bocznej jako warstwy wstęnego krycia w dachach pochyłych

Instrukcja nr 21 - Układania PAROIZOLACJI

Instrukcja nr 22 - Układania Membrany VAPOUR REGULATOR