IZOFLEX - Instrukcja montażu

logo_lenko_k_prz.gif (1.46 Kb)

JAK UKŁADAĆ IZOFLEX?

Zgodnie z Instrukcja ITB 408/2006, izolacje przeciwwilgociowe budynków z folii wytłaczanej IZOFLEX wykonuje się wówczas, gdy budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej w gruntach przepuszczal­nych. Aby IZOFLEX dobrze spełniał tą funkcję muszą być spełnione następujące warunki:

  • zapewniona szczelności na zakła­dach,
  • uszczelniona krawędź pozioma folii na powierzchni ściany,
  • dobre uszczelnienia w miejscach załamań izolacji oraz w miejscach połączenia z izolacją poziomą.

 

Podstawowe zasady

Folię IZOFLEX układa się w zastosowaniach pionowych - wytłoczeniami (kubełkami) w stronę murów, a w zastosowaniach poziomych - wytłoczeniami do dołu.

W czasie układania kolejne pasma łączy się na zakłady o szerokości zależnej od sposobu zastosowania. Stożkowy kształt wytłoczeń ułatwia to łączenie, ponieważ stożki na zakładach łatwo wchodzą jeden w drugi precyzując połączenie pod wpływem nawet niewielkiego nacisku. W zastosowaniach pionowych zakłady pionowe (połączenia boczne) w zależności od zastosowania muszą zachodzić na 3-5 rzędów stożków, a zakłady poziome (połączenia góra - dół) mogą być mniejsze: 2-4 rzędy. Przy czym mniejsze wartości zakładów stosuje się gdy łączenie wspomagane jest klejem (rys.1) lub samoprzylepną taśmą dwustronną (np. butylową) a większe w połączeniach bez kleju lub taśmy. Orientacyjnie: 3 stożki to zakład wielkości ok.10cm; 5 stożków - 15cm a 10 stożków - to zakład 30cm. Podstawowy zakład bez kleju to 15cm.

IZOFLEX  instrukcja mont_2ramki.jpg (67.54 Kb)

     IZOFLEX  instrukcja mont_1.jpg (12.75 Kb)

W zastosowaniach poziomych folii IZOFLEX (np. na tarasach) wszystkie zakłady muszą być takie same i powinny wynosić 3-4 rzędy. W większości wypadków mocowanie jest potrzebne tylko na etapie układania i stanowi element pomocniczy, ponieważ folia IZOFLEX po zabudowaniu jest przysypana lub zalana betonem. O doborze detali mocujących decyduje rodzaj zastosowania.  Folia IZOFLEX może być mocowana dyblami, śrubami lub gwoździami najlepiej specjalnymi z odpowiednią podkładką (w ofercie posiadamy specjalnie przeznaczone do tego celu łączniki IZOFIX). Możliwe są również inne praktyczne mocowania. W niektórych przypadkach wystarczy samo zasypywanie przy użyciu tymczasowych podpór podtrzymujących folię w trakcie obsypywania. Po zasypaniu wykopu wystający brzeg folii może być ucięty do poziomu podmurówki lub gruntu. Tam gdzie jest to wymagane górna krawędź folii IZOFLEX może być wykończona specjalnym profilem zamykającym tzw. listwą wykończeniową.

Folia IZOFLEX powinna być mocowana powyżej uszczelnienia przeciwwilgociowego w zależności od rodzaju podmurówki. W zależności od stopnia zagrożenia wodą oraz od sposobu wykorzystania piwnicy w osłanianym budynku dobiera się odpowiedni system materiałów stanowiących ochronę przeciwwilgociową. Jeżeli  wymaga tego projekt, należy wykonać odpowiedni drenaż wokół budynku (rys.2). Pionowe warstwy drenujące i filtrujące (żwiru, piasek itp.) powinny być ułożone na grubości min. 0,5m od osłanianego fundamentu lub muru. Ich ziarnistość powinna być dobrana do struktury gruntu. Rura drenażowa musi być obsypana ze wszystkich stron materiałem przesiąkającym o grubości min 20cm (żwir, grys lub żużel granulowany). Rura drenażowa powinna być ułożona tak, aby jej wierzch nie wystawał ponad górną kra­wędź łowy fundamentowej. Spadek rury musi mieć 0,5%. W większości przypadków wystarczy rura o średnicy 100-125mm. Z powodu zagrożenia powstania zwilgocenia wodą rozpryskową oraz tworzenia się kałuż wzdłuż ściany budynku powinno się ułożyć pas żwiru o szerokości ok. 50cm i głębokości 20cm.

 

Uwagi dodatkowe

Czym szerszy jest pas zakładu  tym trudniej jest zniwelować nierówności podłoża (odchyłki od płaskości) a połączenie jest tym sztywniejsze. Stąd wniosek, że przy pofałdowanym podłożu trzeba zastosować mniejsze zakłady i użyć wąskiej taśmy klejącej (np. butylowej) oraz docisnąć zakład dodatkowymi szczelnymi mocowaniami.

Przy pracach ziemnych jest problem z czystością - zawsze, pod zakład mogą dostać się jakieś zanieczyszczenia (ziemia lub piasek). Może to mieć znaczenie dla szczelności warstwy IZOFLEXu - zależy to od zastosowania i rodzaju zagrożenia wodą.

Specyfiką sposobu działania folii IZOFLEX jest podwójne działanie: folia izoluje i tworzy warstwę wentylująco-drenującą. Wykorzystanie tych własności zależy od sposobu zastosowania, określonego w projekcie budynku lub budowli.

Brak produktów do wyświetlenia.